Atomer Wiki

Den minsta delen i ett grundämne. All materia är uppbyggd av atomer.

Atomer: händelser, frågor och svar.

Hur stor är en atom?

Nytt svar | 1 Svar

0

Johanna Fredlund ☆399, Student på universitet, läser teknisk ma...

Det beror på vilken atom du menar! Alla är dock pyttesmå, en väteatom har radien 25 piko meter. Detta är alltså 25*10^-12 meter, vilket är otroligt litet. Lägger man 20 000 000 000, 20 miljarder, väteatomer på rad, så blir raden en meter lång. Svårt att förstå..

Vad gör en fission för nytta?

Nytt svar | 1 Svar

0

Simon Orvarsson ☆473, Studerar Datateknik på KTH. Gillar sport...

Fission är att man klyver atomer genom att tillföra en elementarpartikel till en stor atomkärna, t.ex. Uran-235. När denna sedan då blir Uran-236, blir den otroligt instabil, och delar sig sedan i två, till Krom-92, Barium-141. Problemet då är att tre neutroner inte får plats, så dessa skjuts iväg med en helsikes fart och alstrar då väldigt mycket värme, vilket i kärnkraftverk används för att värma upp vatten vilket skapar energi, ungefär. Så fission är ytterst viktigt för jordens energiproduktion i dagsläget!

Vad är en spontan fission?

Nytt svar | 1 Svar

0

Simon Orvarsson ☆473, Studerar Datateknik på KTH. Gillar sport...

Fission är när två atomkärnor klyvs, normalt sker detta i kärnkraftverk genom att man tillför en neutron, vilket gör att kärnan blir instabil så att den klyvs. Spontan Fission är när detta sker utan att en elementarpartikel tillförs. Detta händer främst med riktigt tunga atomkärnor så som Californium-252

Vad är skillnaden mellan materia och antimateria?

Nytt svar | 1 Svar

0

William Johansson ☆764, KTH-student, lirar spel och kodar när ja...

Antmateria ser precis likadant ut och är precis lika stort som vanlig materia, därför är det väldigt svårt att se skillnad på dem. Skillnaden är att de har precis motsatt laddning. En proton har positiv laddning, medan en antiproton har negativ laddning. Det finns ungefär lika mycket antimateria och materia i universum, och man tror att svaret på mysterier kring detta kan ge oss svaret på universums ursprung. Vad är antimateria då? Ingen aning, vet man det egentligen?

Vad är en symmetrisk fission?

Nytt svar | 1 Svar

0

William Johansson ☆764, KTH-student, lirar spel och kodar när ja...

Symmetrisk fission innebär att slutprodukterna som blir efter en fission, är lika stora. T.ex. om du har ett ämne som har atomstorlek 90, klyver detta och resultatet blir två atomer av atomstorlek 44, ja då har du gjort en symmetrisk fission.

Hur hör en fission och solenergi ihop?

Nytt svar | 1 Svar

0

Magnus Foss ☆436, Foodie som gillar att bo på 5-stjärniga ...

Det beror på vad du menar. I solen sker det fissionreaktioner, men de utgör en väldigt liten del av solens energiutsöndring. Den stora energialstrande reaktionen i solen är vätefusion i alla fall så länge det är tillräckligt varmt i solen för att möjliggöra fusion.

Det finns en reaktion som kallas för singlet fission och som kan göra solceller mer effektiva.

Kan man skapa kärnvapen ur en fusion?

Nytt svar | 1 Svar

0

Magnus Foss ☆436, Foodie som gillar att bo på 5-stjärniga ...

Ja, det kan man säga det som kallas för vätebomb är en fissionsbomb som utnyttjar fusion för att starta en kraftig fisionsreaktion. En vätebomb är en thermonukleär bomb där en fissionsreaktion (atomklyvning) sätter igång fusionsreaktuionen som i sin tur effektiviserar en mycket kraftig fissionsreaktionen.

Även om det inbegriper vätefusion så är det den sekundära fissionsreaktionen som genererar den största delen energi. Designen är vanligen: En fisionsladdning som sätter igång fusionsreaktionen En fusionsladdning som sätter igång den sekundära fissionsladdningen En sekundär fissionsladdning som utvecklar betydligt mer energi än en traditionell fissionsladdning

Vad är fission?

Nytt svar | 1 Svar

0

Simon Orvarsson ☆473, Studerar Datateknik på KTH. Gillar sport...

Fission innebär att man klyver atomer. Här är en bra bild som visar hur det går till:

alt text

Först har vi den stabila isotopen Uran-235, vi tillför en neutron så att Uran-236 bildas, denna är instabil, vilket gör att den sönderfaller och bildar två nya atomer, Barium-141 och Krypton-92, då frigörs tre neutroner som har en otroligt stor rörelseenergi, det är detta som bildar energin i de kärnkraftverk som finns.

Vad är skillnaden på en fission och fusion?

Nytt svar | 1 Svar

0

Simon Orvarsson ☆473, Studerar Datateknik på KTH. Gillar sport...

De är raka motsatsen till varandra. Fusion betyder sammanslagning, här slår man ihop två stycken atomer. Fission då klyver man atomer.

I solen är det fusion som gäller, här slås väteatomer ihop till heliumatomer. I kärnkraftverk är det fission som används, mest på grund att fusion är så svårt att återskapa på ett effektivt sätt.

Hur hör en fission och solenergi ihop?

Det här är svåra saker. jag skulle vilja ha en enkel pedagogisk förklaring på detta.

Ny fråga | 1 Svar

Vad gör en fission för nytta?

Man klyver atomer - men till vilken nytta? Vad har man det till?

Ny fråga | 1 Svar

Vad är fission?

Ny fråga | 1 Svar

Vad är halveringstid?

Nytt svar | 1 Svar

0

Filip Stenberg ☆271, Kille från Ödeshög med stort musikintres...

Halveringstid är tiden som behövs för hälften av ett ämnes mängd skall sönderfalla. Som ett exempel är Kol-14 halveringstid 5730 år. Om 5730 år kommer det alltså finnas hälften så mycket Kol-14 på jorden som det gör nu.

Vad är en isotop?

Nytt svar | 1 Svar

2

Filip Stenberg ☆271, Kille från Ödeshög med stort musikintres...

En isotop är en variant av ett grundämne som har olika antal neutroner, därmed är deras massa också olika vilket kan ge ämnet olika egenskaper. Ett bra exempel på en användbar isotop är Kol-14, en kolatom med 8 neutroner istället för 6. Denna har en halveringstid på 5730 år vilket gör att man kan mäta hur gamla saker är genom kol-14 metoden.

Vilka är de elementära byggstenar som bygger upp vår vardagsvärld?

Vilka grundläggande atomer är det som bygger vår vardagsvärld?

Ny fråga | 0 Svar

Hur mäter man ljusets hastighet?

Hur gör forskarna när dom tar reda på hur fort ljuset går? Jag har svårt för att förstå detta och behöver en enkel förklaring.

Ny fråga | 1 Svar

Hur mäter man ljusets hastighet?

Hur gör forskarna när dom tar reda på hur fort ljuset går? Jag har svårt för att förstå detta och behöver en enkel förklaring.

Ny fråga | 1 Svar

Hur mäter man ljusets hastighet?

Hur gör forskarna när dom tar reda på hur fort ljuset går? Jag har svårt för att förstå detta och behöver en enkel förklaring.

Ny fråga | 1 Svar

Vilka är de elementära byggstenar som bygger upp vår vardagsvärld?

Vilka grundläggande atomer är det som bygger vår vardagsvärld?

Ny fråga | 0 Svar

Finns kvarkarna?

Ny fråga | 0 Svar

Visa fler

Populära ämnen