Atomer Wiki

Den minsta delen i ett grundämne. All materia är uppbyggd av atomer.

Atomer: händelser, frågor och svar.

Vad är fission?

Nytt svar | 1 Svar

0

Simon Orvarsson ☆173, Studerar Datateknik på KTH. Gillar sport...

Fission innebär att man klyver atomer. Här är en bra bild som visar hur det går till:

alt text

Först har vi den stabila isotopen Uran-235, vi tillför en neutron så att Uran-236 bildas, denna är instabil, vilket gör att den sönderfaller och bildar två nya atomer, Barium-141 och Krypton-92, då frigörs tre neutroner som har en otroligt stor rörelseenergi, det är detta som bildar energin i de kärnkraftverk som finns.

Vad är skillnaden på en fission och fusion?

Nytt svar | 1 Svar

0

Simon Orvarsson ☆173, Studerar Datateknik på KTH. Gillar sport...

De är raka motsatsen till varandra. Fusion betyder sammanslagning, här slår man ihop två stycken atomer. Fission då klyver man atomer.

I solen är det fusion som gäller, här slås väteatomer ihop till heliumatomer. I kärnkraftverk är det fission som används, mest på grund att fusion är så svårt att återskapa på ett effektivt sätt.

Hur hör en fission och solenergi ihop?

Det här är svåra saker. jag skulle vilja ha en enkel pedagogisk förklaring på detta.

Ny fråga | 0 Svar

Vad gör en fission för nytta?

Man klyver atomer - men till vilken nytta? Vad har man det till?

Ny fråga | 0 Svar

Vad är fission?

Ny fråga | 1 Svar

Vad är halveringstid?

Nytt svar | 1 Svar

0

Filip Stenberg ☆271, Kille från Ödeshög med stort musikintres...

Halveringstid är tiden som behövs för hälften av ett ämnes mängd skall sönderfalla. Som ett exempel är Kol-14 halveringstid 5730 år. Om 5730 år kommer det alltså finnas hälften så mycket Kol-14 på jorden som det gör nu.

Vad är en isotop?

Nytt svar | 1 Svar

2

Filip Stenberg ☆271, Kille från Ödeshög med stort musikintres...

En isotop är en variant av ett grundämne som har olika antal neutroner, därmed är deras massa också olika vilket kan ge ämnet olika egenskaper. Ett bra exempel på en användbar isotop är Kol-14, en kolatom med 8 neutroner istället för 6. Denna har en halveringstid på 5730 år vilket gör att man kan mäta hur gamla saker är genom kol-14 metoden.

Vilka är de elementära byggstenar som bygger upp vår vardagsvärld?

Vilka grundläggande atomer är det som bygger vår vardagsvärld?

Ny fråga | 0 Svar

Hur mäter man ljusets hastighet?

Hur gör forskarna när dom tar reda på hur fort ljuset går? Jag har svårt för att förstå detta och behöver en enkel förklaring.

Ny fråga | 1 Svar

Hur mäter man ljusets hastighet?

Hur gör forskarna när dom tar reda på hur fort ljuset går? Jag har svårt för att förstå detta och behöver en enkel förklaring.

Ny fråga | 1 Svar

Hur mäter man ljusets hastighet?

Hur gör forskarna när dom tar reda på hur fort ljuset går? Jag har svårt för att förstå detta och behöver en enkel förklaring.

Ny fråga | 1 Svar

Vilka är de elementära byggstenar som bygger upp vår vardagsvärld?

Vilka grundläggande atomer är det som bygger vår vardagsvärld?

Ny fråga | 0 Svar

Finns kvarkarna?

Ny fråga | 0 Svar

Visa fler

OM DET FINNS OBESVARADE FRÅGOR VISAR DE NEDAN

Populära ämnen